Tierieszkowa Walentina

Urodziła się w 1937 r. pod Jarosławiem. Pierwsza kobieta kosmonautka. Walentina Tierieszkowa, pochodząca z rodziny chłopskiej, spędziła dzieciństwo na wsi. Potem wyjechała do miasta i podjęła pracę w fabryce opon, a następnie w przędzalni. W wolnych chwilach uprawiała spadochroniarstwo (wykonała 163 skoki). Ponieważ była bardzo odważna i aktywna, w 1962 r. przyjęto ją na szkolenie dla kosmonautów, chociaż nie miała doświadczenia w pilotowaniu. Rok później, 16-19 czerwca 1963 r., pilotowała statek kosmiczny „Wostok 6″ w locie zespołowym. Kosmonauci okrążyli Ziemię 48 razy. Niedługo potem Tierieszkowa wyszła za mąż za kolegę kosmonautę Adriana Nikołajewa, lecz małżeństwo nie było trwałe. Awansowana do stopnia pułkownika radzieckiego lotnictwa, znajdowała czas zarówno na działalność społeczną, jak i polityczną. Położyła duże zasługi w walce o prawa kobiet i pokój na świecie. W 2000 r. uznano ją za Kobietę Stulecia.

Podobne wpisy