Thomas Telford

Thomas Telford był synem owczarza. W dzieciństwie mieszkał w małej, krytej słomą chacie, a dorosłe życie zaczął jako pomocnik kamieniarza. Dzięki uzdolnieniom, ciężkiej pracy i pragnieniu wiedzy stał się jednym z najwybitniejszych w Europie inżynierów budownictwa lądowego i wodnego. W 1793 r. otrzymał pierwsze wielkie zlecenie – zbudowanie kanału Elle-mere, łączącego rzeki Severn i Mersey. Projekt ten przyniósł mu sławę i popularność. Telford szybko stał się cenionym specjalistą. Został głównym inżynierem przy budowie Kanału Kaledońskiego, przecinającego Góry Kaledońskie, oraz Kanału Gotajskiego, łączącego Bałtyk z Morzem Północnym. Dał się także poznać jako świetny projektant dróg. Jego Holyhead Road, z Londynu do portu promowego w Walii, stała się jedną z najważniejszych dróg w kraju, a słynny wiszący most Menai nadal prowadzi do wyspy Anglesey. W 1820 r. Instytut Budownictwa Lądowego i Wodnego obrał Telforda na swego pierwszego prezesa. Zajmował to stanowisko aż do śmierci. W uznaniu zasług pochowano go w Opactwie Westminsterskim, a w 1963 r. jego nazwiskiem nazwano nowo powstałe miasto w Shropshire.

Podobne wpisy