Pitagoras

Urodził się ok. 580 r. p.n.e. na greckiej wyspie Samos. Grecki matematyk i filozof, autor tzw. twierdzenia Pitagorasa. Zmarł ok. 500 r. p.n.e., w wieku ok. 80 lat. Mając 40 lat, Pitagoras założył w Kro-tonie w Italii tajemniczą wspólnotę, nazwaną Związkiem Pitagorejskim. Jej członkowie żyli według surowych reguł ustanowionych przez Pitagorasa. Nie jedli mięsa, ponieważ wierzyli, że dusze ludzkie przechodzą po śmierci w ciała zwierząt; nie spożywali także fasoli, bo Pitagoras był przekonany, że ona również ma duszę. Pitagorejczycy łączyli praktyki religijne z badaniami naukowymi. Szczególnie dużo czasu poświęcali matematyce, wierząc, że stanowi ona klucz do poznania tajemnic kosmosu; przypisywali też magiczne znaczenie liczbom. Pitagorasa pamięta się głównie jako twórcę twierdzenia, które głosi, że w trójkącie prostokątnym kwadrat przeciwprostokątnej równa się sumie kwadratów przyprostokątnych. Pitagoras przeprowadzał także eksperymenty naukowe, badając zależność dźwięków od długości strun. Opracował też matematyczne zasady oktawy i harmonii. Matematyczne pomysły Pitagorasa docenił Platon, a przez niego oddziałały one na innych uczonych: Galileusza, Keplera i Newtona.

Podobne wpisy