Dmitrij Mendelejew

Dmitrij Mendelejew był najmłodszy z piętnaściorga rodzeństwa, Jego ojciec, kierownik szkoły, stracił tę pracę, ponieważ oślepł. Matka, by utrzymać tak liczną rodzinę, założyła wówczas fabryczkę szkła. Kiedy Dmitrij miał około 15 lat, zmarł jego ojciec, a w dwa lata później matka. W wieku młodzieńczym nam ścisłe we Francji i w Niemczech, a następnie został profesorem chemii na uniwersytecie w Petersburgu, Kierował też Głównym Urzędem Miar w Rosji. Sformułował tzw. prawo okresowości, które mówi, że właściwości pierwiastków zmieniają się okresowo, zgodnie z uszeregowaniem według ciężaru atomowego. Mendelejew uporządkował 63 znane wówczas pierwiastki, umieszczając je w kolumnach. Ten układ okresowy pierwiastków jest powszechnie znany jako tablica Mendelejewa. Kiedy Mendelejew sporządził tablicę, stwierdził, że istnieją w niej luki. Przewidział, że zostaną one wypełnione pierwiastkami jeszcze nie odkrytymi. Co więcej, potrafił określić cechy, jakimi będą się odznaczały niektóre z nich (np. gal, german, polon).

Podobne wpisy