Joseph Johnson

Joseph John Thomson rozpoczął studia na uniwersytecie w Cambridge w 1876 r. i pozostał w nim już do końca życia jako jeden z jego profesorów. Thomson badał promieniowanie katodowe emitowane przez gorące metale umieszczone w silnym polu elektrycznym, starając się wykazać, że promienie te są wiązkami cząsteczek, nie zaś falami, jak sądzili inni fizycy. Aby to udowodnić, Thomson zbudował rurkę próżniową, w której mógł zaginać wiązkę promieni za pomocą pól elektrycznych i magnetycznych. Następnie obliczył masę i ładunek wiązki cząsteczek. W 1897 r. Thomson ogłosił wyniki swych badań. W owym czasie uczeni uważali, że najmniejszą cząstką materii jest atom wodoru, tymczasem cząsteczki Thomsona, które nazwał korpuskularnymi, były około tysiąca razy lżejsze. W ten sposób odkrył on subatomową cząsteczkę – elektron. W 1906 r. otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

Podobne wpisy